Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 149 Kč
skladem

KONTAKTY

Vinitor s.r.o.
Zahradní 729
Ratíškovice
tel: 511 117 859
obchod@vinitor.cz
https://www.facebook.com/vinitor.cz

Vše o nákupu » Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Definice pojmů

Kupující – je osoba, se kterou Vinitor s.r.o. jako prodávající uzavřela Smlouvu (definice dále) o prodeji zboží, která se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Prodávající – Vinitor s.r.o. se sídlem Zahradní 729, Ratíškovice, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 82720; IČ: 02860121, DIČ: CZ02860121; bankovní spojení: 3401898329/0800.

OZ – znamená obchodní zákoník č. 89/2012 sb. ve znění pozdějších předpisů.

VOP – Všeobecné obchodní podmínky.

Eshop – internetový obchod provozovaný Prodávajícím.

Společnost Vinitor s.r.o. se zaměřuje na distribuci produkce vinařství, ve kterých má podíl, a to na velkoobchodní i maloobchodní bázi. Osobám mladším 18 let a osobám, které odmítnou prokázat svůj věk platným dokladem, alkohol neprodáváme.

Provozní doba kanceláře: Pondělí až pátek 8:00 až 11:30;  13:00 až 14:30.

Uživatelský účet

Prodávající zřizuje Kupujícímu po registraci přístup do jeho uživatelského rozhraní, kde může objednávat zboží.

Při registraci je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Kupující je při změnách povinen údaje aktualizovat. Přístup na každý účet je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích. Kupující není oprávněn umožnit přístup na svůj účet a nákupy na své jméno třetím, zejména nezletilým osobám.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit déle než 18 měsíců neaktivní uživatelské účty. Kupující si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet při porušování obchodních podmínek.

Prodávající upozorňuje, že uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, zejména při nutné údržbě výpočetní techniky, aktualizaci programového vybavení prodávajícího či třetích osob.

Informace

Nabídka zboží na eshopu jsou informativní a mají nezávazný charakter. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající zašle potvrzení řádně vyplněné objednávky Kupujícímu.

Před odesláním objednávky je Kupujícímu systémem umožněna kontrola objednávky. Kupující je povinen kontrolu provézt.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na dobírku a doručení zboží.

Platnost akční nabídky je vždy platná v uvedené době nebo do vyprodání zásob. U doprodejových akcí je platnost vždy omezena do vyprodání zásob.

Objednávky zboží nejsou s výjimkou akčních nabídek finančně omezeny, je možné objednávat od jednoho kusu zboží.

V rámci eshopu je možné uplatnit Dárkové poukazy a Slevové kupóny. Oba bonusy je možné uplatnit jen na jednu objednávku. Slevy nejde kombinovat a použít slevu na již zlevněné produkty. Kód v obou případech přidejte do políčka v košíku při objednávce. Po zadání kódu a odeslání objednávky bude vaše objednávka upravena.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou specifikovány zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách odpovídají prodávanému zboží.

Doručování zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině položek je nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případech zapříčiněných vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo možné z objektivních příčin dodávku realizovat včas. V případě nedostupnosti objednaného zboží zákazníkem má provozovatel právo objednávku zákazníka zrušit. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou e-mailu.

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím zásilkových služeb. Zboží je doručeno na korespondenční adresu, případně na doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží. Podmínky doručení se řídí konkrétními podmínkami přepravce.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat nepoškozenost obalu. V případě poškození musí tuto skutečnost řešit s dopravcem. V případě významného porušení obalu, které ukazuje na neoprávněné vniknutí do zásilky je Kupující oprávněn s výhradou odmítnout převzetí zásilky. Podpisem dodacího listu stvrzuje Kupující, že zásilka dorazila nepoškozená a na pozdější reklamace o porušení obalu nebude brán zřetel.

Způsoby platby: dobírkou, převodem na bankovní účet na základě zálohové faktury.

Kupující se stává majitelem zboží momentem úplného zaplacení kupní ceny. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení nebo jiné dokumenty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Ceny a způsoby doručení najdete zde.

Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před expedicí zboží. V takovém případě nevznikají Kupujícímu žádné náklady.

Kupující, fyzická osoba, nepodnikatel může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Pro odstoupení o smlouvy doporučujeme využít tento formulář. Doporučujeme zaslání formuláře doporučenou poštou. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí písemně – elektronickou poštou jeho přijetí.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení odeslat zboží zpět. Zboží musí být Prodávajícímu odesláno v původním obalu a neotevřené (láhev či jiný obdobný obal), ani nijak jinak poškozené; ve stejném stavu, jako při převzetí. Zboží nesmí být zasláno zpět dobírkou. Vrácené zboží vždy doporučujeme pojistit. Za poškození v průběhu doručování zpět nenese Prodávající odpovědnost. Náklady na vrácení zboží nese Kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno obvyklou doručovací cestou.

Prodávající vrátí finanční prostředky odpovídající zaplacené ceně a nákladům na dopravu nejpozději do 14 dnů od doručení formuláře o odstoupení od smlouvy. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající si vyhrazuje právo zdržení vrácení finančních prostředků, pokud do doby jejich odeslání nebude v pořádku vráceno a zkontrolováno dodané zboží. V případě, že je součástí dodávky i věcný dar, musí být tento součástí vraceného zboží.

Vrací-li Kupující zboží osobně v provozovně Prodávajícího, vrátí Prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy u alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Prodávající nemůže ručit za vady a škody způsobené nevhodným zacházením se zbožím či skladováním.

V případě, že zboží má prokazatelné senzorické vady, musí Kupující vrátit alespoň tři čtvrtiny obsahu. Pro její zjištění stačí malé množství.

Prodávající zejména upozorňuje na trvanlivost zboží, především vína. Trvanlivost vína je velmi individuální. Často souvisí i se zacházením. Překročení optimální doby spotřeby není důvodem pro reklamaci.

U zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odstoupení od smlouvy, reklamace a další připomínky řešte na adrese sídla společnosti nebo prostřednictvím emailové adresy obchod@vinitor.cz.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení  sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Kupní, dodací, platební, reklamační podmínky se řídí tímto dokumentem. Vinitor si vyhrazuje právo změny cen a ročníků dodávaného zboží, především vín a alkoholických nápojů. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Nové obchodní podmínky budou zveřejněny vhodným způsobem na internetových stránkách, emailem či dalším způsobem nejméně dva týdny před jejich vstupem v platnost.

Obchodní podmínky vstupují v platnost 1.12.2016.